Rozwój Krakowa na pierwszym miejscu

Pośród licznych stolic województw w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w temacie kultury i rozrywki, ale również na licznych odmiennych obszarach. Zaczyna być regionem przyjaznym do życia. Przekształcenia, które dotknęły miasto w ostatnich latach dają poczucie, że miasto rzeczywiście idzie w górę.
Korzystne nowości w stolicy małopolski.
Co pozytywnego załatwiono w trakcie niedawnego okresu? Ilość zmian i inwestycji jest duża. Bardzo pomogły w tym aspekcie finane EU, z których miasto często korzysta. Dynamiczne akcje w zakresie uzyskiwania dotacji sprawiły, że małopolska wzbogaciła się o następne węzły komunikacyjne, ekologiczne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, i potrzebne miejsca dla ludności.
Niemałe innowacje nie są widoczne dla typowego Krakusa. Nie znaczy to natomiast, że nie funkcjonują. Najczęściej ignorujemy historie, które nie są bezpośrednio z nami połączone. Typowemu obywatelowi miasta wydaje się, że w mieście zbyt mało się robi. Tymczasem miasto rozwija się w każdym kierunku. Usprawnienia w obszarze gospodarki odpadami, budowie oraz modernizacji siatki kanalizacyjnej, budowa ekranów akustycznych to jedynie część zmian, które pomagają krakusom bezpieczniej oraz bardziej komfortowo funkcjonować. Miasto zmienia się również pod kątem możliwości konferencyjnych. Wartość miasta rośnie za pomocą takich obiektów jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. Te miejsca inspirują gości z innych miast do odwiedzin.
Podejmowane dzięki radnym plany nie dotyczą jedynie samego centrum Krakowa, ale też są połączone z całym województwem małopolskim. Z tej przyczyny lepiej nie narzekać lecz zauważyć zmiany w jakie obrósł Kraków.
Następne miesiące – o ile będzie możliwość zachowania tempa innowacji – umożliwią Krakowowi zostać zachwycającą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski działania